Processen verbeteren v.s. Rocketscience?

Ooit stond ik voor de keuze om een vervolgopleiding te doen. Met een mooi diverse examenpakket had ik een ruime keuze voor diverse richtingen. Elektrotechniek, Lerarenopleiding, Bedrijfseconomie, Accountancy en zelfs lucht- en ruimtevaarttechniek. Na een kort bezoek aan de TU-Delft was het besluit genomen dat mijn weg zich richting het bedrijfsleven ging begeven. Grappig dat ik nu dit bericht schrijf en daarin een vergelijking constateer tussen luchtvaarttechniek en het verbeteren van processen.

Lucht- en ruimtevaarttechniek baseert zich op de uitgangspunten van aerodynamica. Vleugels zijn er op ontworpen en gemaakt om zo min mogelijk weerstand te ondervinden van de lucht. Met één doel: het grote of kleine object moet de lucht in. Talloze businessmodellen zijn er op gericht om met zo min mogelijk weerstand verandering door te voeren. Maar ook in het werkveld van procesmanagement zie ik overeenkomsten met de wereld van aerodynamica:

  • Het stroomlijnen van de aerodynamische objecten is gericht op het krijgen van ‘lift’ of verminderen van weerstand
  • Het ‘stroomlijnen’ van bedrijfsprocessen is gericht op het realiseren van een (proces)doel
  • Ontwerpers van aerodynamische objecten gaan uit van hoe iets in theorie zou moeten werken
  • Ontwerpers van processchema’s gaan uit van hoe iets in theorie zou moeten zijn
  • Windtunnels bewijzen uiteindelijk of het ontwerp werkt in de praktijk
  • De mensen in organisaties bewijzen uiteindelijk of de ‘happy flow’ voor het proces werkt

Jouw procesverandering gaat als een raket!

Voor sommige mensen lijkt het verbeteren van processen pure rocketscience. Ik ben er van overtuigd dat het verbeteren van processen geen rocketscience is! Met de onderstaande vijf tips krijg je jouw raket in de juiste koers rond de aarde!

1 – Wie besluit om jou raket te bouwen?
Weet goed wie eigenaar is van het proces en of je draagvlak hebt om de verbetering door te zetten!

2 – Wie stuurt straks de raket?
Betrek altijd de mensen optimalisatie uitvoeren. Is iedereen ècht aan boord van het verbeterteam?

3 – Is de bemanning en uitrusting compleet?
Bepaal of alle succesfactoren aanwezig zijn om de procesverandering door te voeren.
Je wilt uiteraard niet het moment “Houston we’ve got a problem” tijdens je verbetertraject.

4 – Welke route volgt jouw raket?
Maak een duidelijke verbeterplanning.
Kies een duidelijke aanpak en communiceer die naar belanghebbenden.

5 – Ready for take off?
Bespreek vooraf duidelijke wanneer de verbetering af genoeg is om ‘live’ te gaan.
Een raket die niet klaar is en toch vertrekt verliest het meestal van de zwaartekracht….

 

 

Geplaatst in Geen categorie.