Wat kunnen we voor je betekenen?

Processen en projecten. Het lijken twee begrippen die onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden. Vanuit procesmanagement worden diverse projecten opgezet om verbetering of vernieuwing te realiseren. Processen gestructureerd verbeteren is in de praktijk bij veel organisaties een uitdaging. Soms kan een beetje externe hulp en expertise daar juist de versnelling in brengen.

Interim Projectmanagement

Projecten, procesverbetering, veranderingen, innovaties. Ik begeleid graag projecten met een no-nonsense uitgangspunt. Mijn aanpak helpt structuur te houden en uw organisatie koers te zetten naar resultaat.

Procescoach

Het inrichten of verbeteren van processen is voor veel organisaties een vak apart. In de rol als procescoach ondersteun ik medewerkers, afdelingen of projecten structuur aan te brengen in werkwijzen, systemen en sturing.

Begeleiden Brown Paper Sessie

Op zoek naar begeleiding voor een teamsessie of Brown Paper Sessie. De afgelopen jaar mochten we ruim 50 teams vooruit helpen met een audit of Brown Paper Sessie. Via BrownPaperSessie.nl werk ik samen met een klein team op verschillende vakgebieden. We verzorgen begeleiding op maat voor onder andere: strategiesessies, procesverbetering, informatieanalyses of audits.

Realiseren met tijdelijke projectcapaciteit

Geen tijd, mensen of expertise beschikbaar om een verandering of procesverbetering door te voeren? Ik werk graag met jong talent die projectmatig vaak de versnelling zijn voor de projecten. Opdrachten en deelprojecten die we eerder mochten doen:

  • Procesinventarisaties en uitwerking inventarisaties
  • Aanpassen procedures en handleidingen
  • Inrichten digitale (document)portals
  • Uitwerken projectplannen en realisatie