Changemanagement

Changemanagement blijft mensenwerk.
Met oog voor inhoud, dynamiek en vooruitgang helpen wij organisaties verder.

Changemanagement: meestal een kwestie van doen!

Klinkt eenvoudig toch? Maar veranderingen doorvoeren vraagt voor veel organisaties een lange adem. Verandering vraagt om daadkracht. Verandering vraagt om leiderschap èn handigheid. De juiste expertise en vaardigheden in huis te hebben maakt dan het verschil.

Changemanagement is een vak. Een vak waar we een unieke kijk op hebben. Een vak waarin we organisatie vooruit helpen en begeleiden. We vertellen je graag hoe wij jouw verandertraject kunnen begeleiden en hoe wij samen resultaten neerzetten.

Communicatie en betrokkenheid

Veranderingen kunnen niet zonder mensen. Mensen zijn de sleutel tot het gewenste succes of soms ook in het falen van de gewenste verandering. Changemanagement gaat in onze ogen over effectief en duidelijk communiceren. Zonder goede communicatie ontstaat geen betrokkenheid.

In onze begeleiding kiezen we voor laagdrempelig communicatie en is bereikbaar en benaderbaar zijn de vorm die we natuurlijk invullen. Zo houden we grip op de betrokkenheid van medewerkers.

Alles draait om aandacht

Verandertrajecten vragen om positieve aandacht. We merken in verandertrajecten dat het organisatie soms niet lukt om die continue aandacht te geven. In dit soort trajecten betekent het soms ook een tijd van onzekerheid en hebben veel medewerkers vragen.

Als changemanager zijn we vaak een luisterend oor. We zijn daarom actief aanwezig om voor mensen als klankbord te fungeren. Verandering met meer aandacht werkt nu eenmaal beter.

 

Grip en overzicht

Changemanagement richt zich vaak op het beheersbaar maken van een verandering. In onze aanpak kiezen we er voor om een verandering in kleine stapjes te verdelen. Hiermee creëren we niet alleen overzicht, maar houden we ook grip op de voortgang van de verandering.

We zijn thuis in de werkwijzen vanuit Scrum om in korte sprints verandering op te zetten en door te voeren. Wij zorgen voor grip en overzicht, zodat de stappen naar verandering beter zijn te overzien.

 

Sturing en verantwoordelijkheid

Tijdens het verandertraject zijn wij het aanspreekpunt voor jullie medewerkers. We bieden een luisterend oor, denken mee, kijken mee, luisteren nog een keer, maar zullen medewerkers altijd actief coachen om zelf stappen te ondernemen. Dit houdt in dat mensen  uitgedagen en helpen om de uitvoering op te pakken.

Wat wij doen?

We bieden flexibele veranderkracht, krijgen energie om goede ideeën om te zetten naar realisatie en zijn experts in het begeleiden van procesverbetering. Op deze manier zorgen we voor aandacht wanneer daar intern de capaciteit, knowhow of rol niet voor beschikbaar is.

Lees meer over ons team en onze visie

Praktisch

We hebben oog voor wat werkt en haalbaar is.

Structuur

We houden overzicht en brengen onze ervaring mee.

Aandacht

We nemen de tijd voor het proces én de mensen.

Changemanagement: zo werken wij graag!

De afgelopen jaren hebben we diverse organisatie in korte of lange trajecten mogen ondersteunen. Daarbij hebben we ook ontdekt hoe wij graag vorm geven aan onze rol als changemaker of changemanager. Hieronder zijn drie elementen toegelicht die in onze samenwerking belangrijk zijn en onlosmakelijk zijn verbonden met succesvol changemanagement.

Heldere opdracht en rolverdeling

Wij brengen samen met een aantal betrokken duidelijk in kaart wat het doel is van de gewenste verandering. Het verscherpen van dit doel zorgt er voor dat we heldere afspraken kunnen maken over de opdracht, begeleiding en rolverdeling.

Werken van A naar Beter

Veranderingen die positief bijdragen aan de ontwikkeling van organisaties ondersteunen we graag. Nieuwe ontwikkelingen, verbeteringen van processen, verbetering van samenwerking, verbeteren van systeeminrichting zijn voorbeelden van veranderingen die we eerder hebben begeleid.

 

Inzicht in vooruitgang

Changemanagement gaat in onze ogen ook over het helder delen van inzichten en het delen van vooruitgang. Onze verandertrajecten richten we effectief in qua communicatie en overleg. We zetten slimme software in om voortgang in activiteiten bij te houden.

 

Kennis delen en samen leren

We vinden het leuk om onze ervaringen uit eerdere projecten te delen of om medewerkers de 'beste weg' te wijzen. Changemanagement gaat niet continu over sturen, maar ook over leren. Ons uitgangspunt is dat medewerkers best mogen leunen, maar dat zelfstandig uitvoeren op den duur moet. We zorgen er voor dat de organisatie weer op eigen kracht verder kan.

Samen komen we verder!

De basis van onze begeleiding is gebaseerd op samenwerking. Heb je specifieke vragen over jouw team of proces, neem dan contact op of plan een afspraak. Wij helpen je graag verder.


Emiel Kort
06-10877863
stuur een bericht

 

Verandering begint meestal met één ding... DOEN!

Of het nu gaat om projecten of procesverbetering. De meeste veranderingen starten pas als je er mee aan de slag gaat.

Met een praktische blik, aandacht en een gestructrueerde aanpak maken wij het verschil.

Lees meer over onze diensten

 

Meer informatie: