Proces optimalisatie

Een proces optimaliseren vraagt om de juiste aanpak. Laat onze ervaring jou verder helpen.

Wat is proces optimalisatie?

We moeten onze processen optimaliseren! Een kreet die ik vaak hoor in verschillende organisaties. Dat is vast ook in jouw organisatie aan de orde aangezien je op deze pagina meer zoekt over wat procesoptimalisatie precies inhoudt. Procesoptimalisaties zijn voor veel bedrijven dé manier om te kijken naar de kosten van de organisatie. Door processen optimaal in te richten is er minder sprake van verspilling.

Wat is een optimaal proces?

Een optimaal proces is zodanig ingericht dat met minimale kosten een maximaal doelstelling wordt behaalt. In het optimale geval is het een doelstelling die gericht is op het leveren van klantwaarde.

Een optimaal proces volgens LEAN: Een proces dat dusdanig is ingericht dat de acht vormen van verspilling continue worden voorkomen.

Een optimaal proces volgens SixSigma: Een proces dat dusdanig is ingericht dat er een minimale foutmarge bestaat. Het proces is er op gericht om alle procesactiviteiten in één keer goed uit te voeren.

 

Wat wij doen?

We bieden flexibele veranderkracht, krijgen energie om goede ideeën om te zetten naar realisatie en zijn experts in het begeleiden van procesverbetering. Op deze manier zorgen we voor aandacht wanneer daar intern de capaciteit, knowhow of rol niet voor beschikbaar is.

Lees meer over ons team en onze visie

Praktisch

We hebben oog voor wat werkt en haalbaar is.

Structuur

We houden overzicht en brengen onze ervaring mee.

Aandacht

We nemen de tijd voor het proces én de mensen.

Welke thema's hebben invloed op een optimaal proces?

Beide methoden hebben een nogal eenzijdige visie als het gaat om het optimaal beheersen van processen. In mijn ogen gaan procesoptimalisaties dan ook verder dan het proces alleen. Processen worden continue beïnvloed door andere factoren die binnen en buiten een bedrijf afspelen. Er zijn zes thema's die een optimaal proces beïnvloeden.

ProcesDOEN heeft deze zes thema's tot succesfactoren benoemd. Wil je aan de slag met de optimalisatie van een bedrijf of proces dan is helpen de onderstaande thema's met het succesvol doorvoeren.

Mensen

Mensen vormen een essentiële succesfactor bij procesoptimalisering. Het omvat de medewerkers die betrokken zijn bij het proces, inclusief leidinggevenden, teamleden en andere stakeholders. Mensen hebben een directe invloed op het succes van procesoptimalisering, omdat ze verantwoordelijk zijn voor het uitvoeren van taken, het nemen van beslissingen en het leveren van input. Het is van cruciaal belang om ervoor te zorgen dat de betrokken medewerkers de juiste kennis, vaardigheden en training hebben om het proces effectief uit te voeren. Bovendien is het belangrijk om een cultuur van betrokkenheid, samenwerking en continu verbeteren te creëren, waarin medewerkers worden aangemoedigd om ideeën aan te dragen en feedback te geven om het proces te optimaliseren.

Organisatie

De organisatie omvat de structuur, beleidslijnen en procedures die de context vormen waarin het proces plaatsvindt. Een goed georganiseerde en gestroomlijnde structuur kan bijdragen aan een efficiënte uitvoering van het proces. Dit omvat het vaststellen van duidelijke verantwoordelijkheden en rollen, het definiëren van duidelijke procedures en het implementeren van een passend governancekader. Daarnaast speelt leiderschap een cruciale rol bij het creëren van een cultuur van procesoptimalisering en het stimuleren van betrokkenheid en verantwoordelijkheid binnen de organisatie. Het is belangrijk dat de organisatie een duidelijke visie en strategie heeft voor procesoptimalisering, evenals de nodige middelen en ondersteuning om dit te realiseren.

Systemen

Systemen verwijzen naar de technologie, tools en infrastructuur die worden gebruikt om het proces uit te voeren en te ondersteunen. Effectieve systemen kunnen de efficiëntie en effectiviteit van het proces vergroten. Dit omvat bijvoorbeeld het gebruik van geautomatiseerde workflows, digitale platforms, analysetools en integraties met andere systemen. Het is belangrijk om de systemen zorgvuldig te selecteren en te implementeren, rekening houdend met de specifieke behoeften van het proces en de organisatie. Regelmatige evaluatie en verbetering van de systemen zijn ook van cruciaal belang om ervoor te zorgen dat ze blijven voldoen aan de vereisten van het geoptimaliseerde proces.

Communicatie

Communicatie is een cruciale succesfactor bij procesoptimalisering, zowel intern als extern. Het gaat om effectieve en transparante communicatie tussen de betrokken medewerkers, teams en andere belanghebbenden. Duidelijke en open communicatie zorgt ervoor dat iedereen op de hoogte is van de doelstellingen, vereisten en voortgang van het optimalisatieproces. Het stelt medewerkers ook in staat om feedback te geven, uitdagingen te bespreken en samen te werken aan oplossingen. Externe communicatie kan belangrijk zijn om belanghebbenden buiten de organisatie op de hoogte te houden van de veranderingen in het proces en om eventuele impact op klanten, leveranciers of partners te beheren.

Procesmodel

Het procesmodel verwijst naar de gestructureerde en gedetailleerde beschrijving van het proces, inclusief de stappen, activiteiten, inputs, outputs en de onderlinge relaties. Een duidelijk gedefinieerd en goed begrepen procesmodel is essentieel voor procesoptimalisering. Het helpt bij het identificeren van inefficiënties, knelpunten en mogelijkheden voor verbetering. Het procesmodel kan worden gebruikt als basis voor het ontwerpen van nieuwe workflows, het implementeren van best practices en het meten van de prestaties van het geoptimaliseerde proces. Het is belangrijk om het procesmodel regelmatig te evalueren en aan te passen naarmate de optimalisatie vordert.

Prestatie

Prestatie verwijst naar de meetbare resultaten en doelstellingen van het geoptimaliseerde proces. Het omvat het definiëren van relevante KPI's (Key Performance Indicators) en het monitoren van de prestaties om te beoordelen of de procesoptimalisering succesvol is geweest. Het is belangrijk om meetbare doelen vast te stellen en regelmatig te evalueren of deze worden behaald. Prestatie-indicatoren kunnen betrekking hebben op verschillende aspecten, zoals doorlooptijd, kostenbesparingen, klanttevredenheid of kwaliteitsverbeteringen. Door de prestaties te meten, kunnen verdere aanpassingen en verbeteringen worden geïdentificeerd en geïmplementeerd om het proces continu te optimaliseren.

Samen komen we verder!

De basis van onze begeleiding is gebaseerd op samenwerking. Heb je specifieke vragen over jouw team of proces, neem dan contact op of plan een afspraak. Wij helpen je graag verder.


Emiel Kort
06-10877863
stuur een bericht

 

Verandering begint meestal met één ding... DOEN!

Of het nu gaat om projecten of procesverbetering. De meeste veranderingen starten pas als je er mee aan de slag gaat.

Met een praktische blik, aandacht en een gestructrueerde aanpak maken wij het verschil.

Lees meer over onze diensten

 

Meer informatie: