Procesanalyse 

Procesanalyses vragen om de juiste aanpak. Laat onze ervaring jou verder helpen.

Welke procesanalyse-methode werkt voor jou?

Het maken van een procesanalyse kan met behulp van verschillende methodes. Onze ervaring leert dat een succesvolle procesanalyse vraagt om de juiste aanpak. Het is hierbij belangrijk dat je de juiste expertise en vaardigheden bezit. Op deze pagina behandelen we drie methoden om een procesanalyse uit te voeren. Wij helpen je graag bij het toepassen van een of meerdere van deze methodes. Daarnaast kun je op ons leunen bij het analyseren van het proces en het op gang zetten van de gewenste verbeteringen.

Wat wij doen?

We bieden flexibele veranderkracht, krijgen energie om goede ideeën om te zetten naar realisatie en zijn experts in het begeleiden van procesverbetering. Op deze manier zorgen we voor aandacht wanneer daar intern de capaciteit, knowhow of rol niet voor beschikbaar is.

Lees meer over ons team en onze visie

Praktisch

We hebben oog voor wat werkt en haalbaar is.

Structuur

We houden overzicht en brengen onze ervaring mee.

Aandacht

We nemen de tijd voor het proces én de mensen.

Procesanalyse methode 1: Brown Paper Sessie

De Brown Paper Sessie is een interactieve bijeenkomst waarin de verschillende deelnemers gezamenlijk werken aan het eindresultaat. Dit eindresultaat kan zowel een bestaand als een nieuw proces zijn, maar ook voor evaluaties van processen is dit een goede tool.

De uitwerking en oplevering van een Brown Paper Sessie bestaat uit een passend advies waar daadwerkelijk handelingen uit voort komen. We zetten ideeën om naar actie!

ProcesDOEN! heeft ervaring met de Brown Paper Sessie methode en begeleiden jouw sessie graag. In afstemming met jou kiezen we een geschikte doelstelling en indeling de sessie. Na de sessie helpen wij van ProcesDOEN! ook met de opvolging van de tot stand gekomen verbeteracties.

Procesanalyse methode 2: Flowchart 

De tweede methode om een procesanalyse te maken is een bekende methode, namelijk een flowchart. Een flowchart is simpelweg een schematische weergave van een proces. Een procesanalyse maken met behulp van een flowchart wordt voornamelijk toegepast wanneer je een een proces wil visualiseren of wanneer je knelpunten in het proces wil ontdekken.

Een flowchart maak je met behulp van verschillende soorten vormen/figuren. Door het proces met behulp van deze vormen in kaart te brengen, krijg je een helder en vereenvoudigd overzicht van het proces. De daadwerkelijke procesanalyse kan je hierna uitvoeren. Je kijkt bij een procesanalyse kritisch naar het proces en bepaald vervolgens waar verbeteringen mogelijk zijn in het proces. Een handige website om een gratis flowchart te ontwikkelen is LucidChart. (Kies op de website voor het sjabloon: Stroomdiagram.)

Wij van ProcesDOEN! helpen jou graag bij het visualiseren van processen. Door middel van ons externe blik en gerichte vragen helpen wij jou het proces in kaart te brengen en te analyseren. Wij helpen graag bij de eerste stappen richting het verbeteren van jouw proces.

Procesanalyse methode 3: Value Steam Map

Tot slot is de Value Stream Map methode ook een manier om een procesanalyse te maken. De Value Stream Map (VSM) sluit goed aan bij Lean. Met behulp van de VSM breng je het proces in kaart, maar vermeld je er ook bij wat de tijdsduur van een bepaalde activiteit is, wat de kosten van een activiteit zijn en welke informatie ervoor nodig is.

Na het maken van de Value Steam Map heb je een goeie basis die helpt bij het analyseren van het proces. Je bekijkt waar verspillingen (tijd, middelen, mens) in het proces zitten. Een handige website om een Value Stream Map te maken is Engage Process Modeler. Deze tool is niet gratis. Wij bezitten deze tool en helpen jou graag bij het maken van een VSM. Ons team analyseert samen met jou en je teamleden de processtappen. Samen ontdekken we waar welke informatiestromen lopen, welke doorlooptijd het proces heeft en waar in het proces de hoogste kosten gemaakt worden. Samen maken we de eerste stap naar de gewenste verbetering!

Samen komen we verder!

De basis van onze begeleiding is gebaseerd op samenwerking. Heb je specifieke vragen over jouw team of proces, neem dan contact op of plan een afspraak. Wij helpen je graag verder.


Emiel Kort
06-10877863
stuur een bericht

 

Verandering begint meestal met één ding... DOEN!

Of het nu gaat om projecten of procesverbetering. De meeste veranderingen starten pas als je er mee aan de slag gaat.

Met een praktische blik, aandacht en een gestructrueerde aanpak maken wij het verschil.

Lees meer over onze diensten

 

Meer informatie: