Visie op procesmanagement

Na diverse workshops, trainingen en talloze boeken zocht ik nog steeds een antwoord op de vraag: "kan het anders? Wat werkt nu ècht in de praktijk? "De kern van processen is DOEN!" Dit is het startpunt waarom ProcesDOEN! is begonnen.

ProcesDOEN! is een aanpak, gericht op resultaat door eenvoud. Een aanvulling op bestaande verbetermethodieken. Samengevat grijpt de aanpak terug naar de kern van processen. Met focus op het dagelijks werk van elk bedrijf. Vanuit een viertal thema's: mens, organisatie, systemen en processen richt de visie zich op verbeteringen en veranderingen van bedrijfsprocessen.

De vier thema's van ProcesDOEN!

In de praktijk zijn een viertal thema's de kern om gewenste veranderingen te laten slagen. Thema's die onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn in elk bedrijf, op elke afdeling, instelling of projectorganisatie.

mensenMensen

Mensen maken het succes, mensen maken het bedrijf. Veranderingen hebben impact op mensen, verbeteringen worden gerealiseerd door en voor mensen. In de aanpak van ProcesDOEN zijn mensen de spil in de verandering. Samen met de medewerkers wordt een verbeterteam opgezet. Onder begeleiding van ProcesDOEN gaan zij aan de slag om de verbeteringen tot stand te brengen.

organisatieOrganisatie

Het organiseren van een structuur die succesvol aansluit bij de doelen en beschikbare mensen is essentieel. Op elkaar ingespeeld zijn, een goede verdeling van de uit te voeren taken helpt de focus te zetten op resultaat. Vanuit het thema organisatie belicht onze aanpak een aantal onmisbare elementen zoals: organisatiestructuur, verantwoordelijkheden, communicatie en normen en waarden.

systemenSystemen

Automatisering, formulieren en online tools. Vandaag de dag hebben systemen een grote invloed op onze werk- en denkwijze. Systemen beter laten aansluiten op activiteiten die we uitvoeren gaat bij veel organisaties niet eenvoudig. Vanuit het thema 'Systemen' belicht mijn aanpak een aantal factoren die van invloed zijn op prestaties van processen: vastlegging en registratie, rapportage en kwaliteit, innovatie en ondersteuning van systemen.

processenProcessen

Tot slot de processen; het dagelijkse werk in de organisatie dat leidt tot producten, dienstverlening en alles wat daarom heen hangt. Beïnvloedt door de eerdere drie thema's werken processen naar een resultaat. Vanuit het thema 'Processen' belicht de aanpak van ProcesDOEN! een aantal concrete punten: werkafspraken, borging van kwaliteit, resultaat van het proces en het voorkomen van verspilling.

Meer informatie

Wil je weten welke begeleidingsvorm er mogelijk is voor jouw team of proces? Neem dan contact op voor een vrijblijvend gesprek.