De aanpak is DOEN!

Omgaan met mensen, organisaties, systemen en processen vraagt een gestructureerde aanpak en duidelijkheid. Vanuit de visie van ProcesDOEN wordt er een gestructureerde aanpak aangeboden. Deze aanpakt helpt bij het verbeteren van processen of meer grip te krijgen op veranderprocessen.

Voor de aanpak van procesoptimalisaties is een uniek stappenplan uitgewerkt. De aanpak zorgt voor de basis voor het verbeteren van processen. In de kern lost de aanpak de alledaagse vraag op: Hoe kan het dagelijks werk eenvoudiger, slimmer, sneller of klantgerichter. De focus zit daarbij uiteraard op het dagelijks werkproces en op DOEN!

Stapsgewijs naar ProcesDOEN!

  1. Samenstellen keyplayers en optimalisatieteam
  2. Inventarisatie van knelpunten en innovatiemogelijkheden
  3. Interactief uitwerken en implementeren
  4. Opleveren en borging van de verandering
  5. Evalueren en vervolgstappen

Het resultaat van ProcesDOEN!

  • Duidelijk en transparanter werken
  • Medewerkers zijn en worden actief betrokken
  • Klantgerichter en effectiever werken
  • Sturen op procesresultaat
  • Slimmer en beter samenwerken

Meer informatie

Wil je weten welke begeleidingsvorm er mogelijk is voor jouw team of proces? Neem dan contact op voor een vrijblijvend gesprek.